هتل مجلل درویشی

عکاسی سنتی
آتلیه عکاسی سنتی هتل مجلل درویشی از دکوراسیونی سنتی برخوردار است که در آن شما را به روزگار گذشته کشورمان خواهیم برد ، در این آتلیه از البسه محلی و سنتی کشورمان جهت عکاسی استفاده می نمائیم ، تا بتوانیم خاطره ای خوش از روزگاران گذشته ایران زمین خلق نمائیم .