info@DarvishiHotel.com
تلفن مرکزی: 38080-051

هتل مجلل درویشی

برند ها
برای تحقق بخشیدن به سفری خیال انگیز مرکز خریدی با بیشترین امکانات برای شما عزیزان فراهم آورده ایم این مرکز خرید از 31 غرفه مختلف تشکیل شده است که در هر کدام از این غرفه ها از محصولاتی با کیفیت و پرسنلی حرفه ای بهره می بریم .
برند ها هتل مجلل درویشی