info@DarvishiHotel.com
تلفن مرکزی: 38080-051

هتل مجلل درویشی

صبحانه خوری ارغوان
صبح بخیر میهمان گرامی... دعوت می شوید تا صبح خود را از رستوران ارغوان هتل درویشی آغاز کنید. روزی نشاط آور برای شما در نظر داریم؛ شمایی که پذیرای آفتاب صبح اید. به خورشید از دریچه پنجره های هتل مجلل درویشی سلام کنید.