info@DarvishiHotel.com
تلفن مرکزی: 38080-051

هتل مجلل درویشی

کافی شاپ
دیدارهای شما را دوستانه تر می کنیم و به گفتگو های شغلی و خانوادگی شما صمیمتی چند باره می بخشیم . ملاقات های شما با نوشیدنی های سرد و گرم و پذیرایی شایسته، رنگ و طعم دیگری می گیرد .