info@DarvishiHotel.com
تلفن مرکزی: 38080-051

هتل مجلل درویشی

گل آرایی
زیبایی و طراوت را برای شما با چیدن بهترین گل ها در جلسات  و همایش های شما به ارمغان می آوریم.


رزرواسیون همایش ها و سمینارها:
ساعات تماس : 9 الی 22
تلفن: 38080-051 داخلی 887
همراه: 09151671324

گل آرایی