info@DarvishiHotel.com
تلفن مرکزی: 38080-051

هتل مجلل درویشی

شهر بازی
در شهربازی هتل مجلل درویشی قادر خواهید بود بهترین خاطرات را برای کودکان خود رقم بزنید در این مجموعه بهترین امکانات تفریحی و بازی را فراهم نموده ایم فرزندان دلبند شما را با تمام توانمان شاداب و مسرور خواهیم کرد .