info@DarvishiHotel.com
تلفن مرکزی: 38080-051

هتل مجلل درویشی

اتاق جلسات
اتاق جلسات هتل مجلل درویشی ، در این مکان  با کیفیت ترین جلسات خود را برگزار کنید ، چرا که ما محیطی را خلق کرده ایم تا شما  بتوانید با بهره گیری از امکاناتی مطلوب به برپایی هرچه بهتر جلسات خود اقدام نمایید.


رزرواسیون همایش ها و سمینارها:
ساعات تماس : 9 الی 22
تلفن: 38080-051 داخلی 887
همراه: 09151671324

اتاق جلسات