info@DarvishiHotel.com
تلفن مرکزی: 38080-051

هتل مجلل درویشی

رستوران آتریوم
رستوران آتریوم هتل مجلل درویشی با سقف شیشه ای و مرتفع با شکوه تر از تمام تصورات مجلل می باشد که پذیرای اوقات دلپذیر شما در سفر می باشد .