هتل مجلل درویشی

چایخانه سنتی برکه
آرامشی خاطره انگیز در طبیعت ، لذت صرف چای و هم نشینی در محیطی سر سبز که حوالی شماست .