هتل مجلل درویشی

جشن های عروسی
جشن های مجلل عروسی ، در هتل مجلل درویشی جشنی بیاد ماندنی برای شما برپا خواهیم کرد ، ما در هتل مجلل درویشی سعی بر آن داشتیم با استفاده از تمامی ظرفیت های ممکن مکانی را خلق کنیم تا محفلی رویایی را برای جشنی دل انگیز برای شما به ارمغان آوریم.


رزرواسیون همایش ها و سمینارها:
ساعات تماس : 9 الی 22
تلفن: 38080-051 داخلی 887
همراه: 09151671224

جشن های عروسی