info@DarvishiHotel.com
تلفن مرکزی: 38080-051

هتل مجلل درویشی

دکتر ماهی
تیمار پا با ماهی، نیز به عنوان سونای ماهی شناخته شده، که مشتریان پای خود را در وان پر از آب ماهی های کوچکی به نام فرو می برد یا غوطه ور می سازد. این ماهی گاهی اوقات به عنوان "دکتر ماهی" نامیده می شود زیرا آنها پوست مرده روی پای فرد را پیدا کرده و با ولع از آن تغذیه می نمایند و وقتی پوست جدیدتر نمایان شد آن موضوع را ترک می نمایند.